Прозорість та інформаційна відкритість

- Статут

- Свідоцтво про атестацію, ліцензія на провадження освітньої діяльності

- Структура та органи управління

- Кадровий склад

- Педагогічний колектив

- Правила внутрішнього  трудового розпорядку для працівників

- Територія обслуговування

- Освітня програма на 2021/2022 навчальний рік

- Річний навчальний план на 2021/2022 навчальний рік

- План роботи на 2021/2022 навчальний рік

- Освітні програми, що реалізуютться в закладі освіти 

- Мова освітнього процесу: українська

- Вибір та замовлення підручників: 3 клас, 5 клас

- Наявність вакатних посад: вакантних посад немає

- Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Проектна місткість закладу – 633 учня, фактично навчається 571 учнів.

- Наявність вільних місць (по класах)

- Правила прийому до закладу освіти

- Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів

- Матеріально-технічне забезпечення, надходження з січня по грудень 2021 р.

- Результати моніторингу якості освіти

Фінансування

Публічна інформація:

- Річний звіт директора Опорного закладу 

- Перспективний план розвитку Опорного закладу

- Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

- Перелік додаткових освітніх послуг

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

- Самоаналіз внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

- Інформація щодо забезпечення права громадян на звернення

- Положення про академічну доброчесність та затвердження Положення про академічну доброчесність у Опорному закладі «Торецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6» Торецької міської ВЦА

- Положення про піклувальну раду батьків

- Правила для учнів Опорного закладу «Торецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6»

Порядок реагування на випадки булінгу

- Шкільне меню

На данный момент нет содержимого, классифицированного этим термином.