Виховна робота

Роки дитинства - це передусім виховання серця.

Виховання –  не поєднання заходів і прийомів, а мудре

спілкування дорослого із живою душею дитини.

Василь Сухомлинський

Мета виховання - створення наскрізного процесу виховання 

на основі взаєморозуміння, взаємоповаги та партнерських

стосунків між усіма учасниками освітнього процесу.

Нормативно-правова  база:

 • Закон України «Про Освіту»
 • Закон України «Про загальну середню освіту»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх  навчальних закладів України»
 • Закон України «Про охорону дитинства»
 • Конвенція ООН про права дитини
 • «Національна доктрина розвитку освіти»
 • «Концепція  виховання дітей та молоді  у національній системі освіти»
 • Національна програма «Освіта»
 • Концепція  громадянського виховання особисті в умовах розвитку української державності
 • Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
 • Національна програма  виховання дітей  та учнівської молоді  в Україні
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та  молоді
 • Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Завдання виховної системи:

 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво й соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення в життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого, духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів і розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проєктів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.