Методичний кабінет

 

МЕТОДИЧНИЙ  КАБІНЕТ

Ми  будуємо  спільноту відповідального вчительства

 

Методична проблема: «Управління інноваційною діяльністю педагогів із використанням андрагогічних технологій методичного супроводу в умовах нових орієнтирів освітнього процесу».

Напрямки методичного менеджменту

  • надання консалтингових послуг (обґрунтування перспектив застосування освітніх інновацій НУШ  із урахуванням галузей нового Державного стандарту початкової загальної освіти: проєктних, біоадекватних і квест-технологій, змішаного навчання, STEAM-підходів, НІТ (нових інформаційних технологій); консультування вчителів із питань упровадження, узагальнення й поширення перспективного професійно-педагогічного досвіду, технологій дистанційного навчання);

  • розбудова інформаційно-технологічної інфраструктури системи методичної роботи (використання «хмарних» сервісів для створення й функціонування єдиного інформаційно-освітнього середовища «Школа ys.pe.hu»  з метою трансляції інноваційного педагогічного досвіду);

  • розробка й трансляція зразків і технологій інноваційної професійно-педагогічної діяльності в контексті нових освітніх ідей (змістовний Е-контент віртуальної асоціації «Нова початкова школа», «Віртуальна педагогічна лабораторія);

  • управління системою науково-методичних і освітніх проєктів (упровадження та   реалізації  GREAT   PROJEСT «Будуємо STEAM – школу разом»);

  • упровадження технологічного портфоліо педагога НУШ («Індивідуальна освітня траєкторія» – електронний формат на платформі віртуальної асоціації);

  • створення кейсу освітніх інновацій НУШ.