«Математика у вимірі 3D»

Одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки передбачено перебудову освітнього процесу на засадах «розвиваючої педагогіки», спрямованої на раннє виявлення потенціалу (задатків) у дітей та їх найбільш повне розкриття з урахуванням вікових та психологічних особливостей.

Програму укладено з урахуванням вимог чинної навчальної програми з математики для учнів 1-9 класів закладів загальної середньої освіти.

Основний склад курсу представлено освітніми блоками: «Веселе будівництво», «Дім, де я живу», «Світ транспорту», «Стежками чарівних стежок», «Казкові вежі», «Моє рідне село», «Мультляндія», «Техніка навколо нас», «Транспорт спеціального призначення», «Казковий дивограй споруд», «З Україною в серці», «Подорож у часі», «Подорож континентами», «Спорт – це життя», «Космос» (1-4 класи), «Математика + Машинобудування», «Математика + Суднобудування», «Математика + Архітектура», «Математика + Будівництво міст», «Математика + Містобудівництво», «Математика + Робототехника» (5-9 класи).

Принципи побудови програми забезпечують розвивальне навчання, міжпредметні зв’язки, практичну спрямованість процесу навчання, розвитку життєвих компетентностей учнів, свідомому вибору школярами профілю навчання в старшій школі, поглибленню знань із профільних предметів, професійному самовизначенню.

Авторська програма затверджена на засіданні вченої ради ДОН облІППО (протокол №3 від 13 червня 2017 року) і рекомендована до видання та використання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти й позашкільних закладів.