Учнівське самоврядування

Велике значення в житті НВК "Школа-ліцей" має діяльність дитячої організації. Учнівське самоврядування – це тісна співдружність вчителів і учнів, це спосіб вияву організаторських і виконавчих здібностей та можливостей школярів у різних видах діяльності, спілкування та відносин, засіб вироблення управлінських навичок і вмінь. Ідеться про конкретне залучення до справ навчального закладу, громади, суспільства, про розвиток лідерського потенціалу юнаків і дівчат уже в стінах школи.

 

Доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистісно своїх прав, свобод, обов’язків, вияву самостійності дітей та учнівської молоді, задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками, самоствердженню, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

Поле дії учнівського самоврядування в нашому навчальному закладі – забезпечення порядку, організація чергування в школі, класних кімнатах, дозвілля на перервах, проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок, організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація роботи щодо збереження шкільного майна, підручників, благоустрою території школи, участь в гуртках, секціях, підготовка та проведення конкурсів, свят. Головне завдання учнівського самоврядування - виховувати взаємини, за яких людина вже у підлітковому віці безпосередньо спілкувалася б із суспільством, а кожен вихованець відчував би себе активним учасником громадянського життя, конче потрібним суспільству.

Учнівське самоврядування сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню в учнів організаційних та   управлінських   умінь,   ефективному   входженню   у доросле життя.

 

Підсумовуючи, зазначимо, що доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистісно своїх прав, свобод, обов'язків, вияву самостійності дітей та учнівської молоді, задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками, самоствердженню в суспільно-значущій діяльності, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.